Kursy specjalistyczne

W szczególności oferujemy kursy o specjalnościach:

– sytuacje biznesowe po rosyjsku
– poprawna komunikacja formalna i nieformalna
– kurs korespondencji handlowej po rosyjsku
– rosyjski w handlu zagranicznym
– rosyjski w ekonomii
– rosyjski dla branży kosmetycznej
– rosyjski dla handlowców
– rosyjski dla kadry zarządzającej
– rosyjski w budownictwie
– rosyjski w transporcie i logistyce
– rosyjski dla prawników
– rosyjski w marketingu i reklamie
– rosyjski dla IT
– rosyjski w finansach i bankowości
– rosyjski w mass mediach
– rosyjski w medycynie

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami – Formularz kontaktowy
Tel. +48 794 218 806, codziennie godz. 8.00 – 22.00

E-mail: info@rosyjskiswiat.pl