Rosyjski dla firm

Rosyjski Dla Firm

Rosyjski Dla Firm

Rosyjski dla firm – proponujemy Państwu kursy języka rosyjskiego dedykowane dla specyfiki Państwa branży.

Oferujemy kursy indywidualne oraz kursy w małych grupach w siedzibie Państwa firmy. Organizujemy projekty szkoleniowe dla korporacji i instytucji.

Jak wygląda organizacja projektu szkoleniowego?

Przed rozpoczęciem szkolenia przeprowadzany zostaje audyt językowy. Audyt składa się z 3 etapów:

 1. Test językowy (test wyboru)
 2. Indywidualna rozmowa w języku rosyjskim z metodykiem szkoły
 3. Indywidualna rozmowa w języku polskim z metodykiem celem zbadania potrzeb i celów

Na podstawie audytu kursanci przydzielani są do odpowiedniej grupy.

W trakcie trwania szkolenia przeprowadzane są cyklicznie w ustalonym harmonogramie testy językowe sprawdzające postępy w nauce.

Szkolenie realizowane jest z wykorzystaniem:

 • Aktualnych materiałów autentycznych ze świata biznesu i branży firmy
 • Najnowszych podręczników do nauki języka rosyjskiego
 • Nowoczesnych technologii w formie materiałów audiowizualnych
 • Ćwiczeń rozwijających wszystkie sprawności językowe (mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie, poprawność językowa)
 • Praktycznego zastosowania nabytych umiejętności poprzez aranżowanie realnych sytuacji biznesowych

Po realizacji szkolenia w ramach projektu przeprowadzany jest ponowny audyt językowy. Audyt końcowy składa się z 3 etapów:

 1. Test językowy (test wyboru)
 2. Indywidualna rozmowa w języku rosyjskim z metodykiem szkoły
 3. Ankieta dotycząca zadowolenia ze zrealizowanego kursu i indywidualnych odczuć względem realizacji postawionych celów

W ramach realizowanego projektu po zakończeniu szkolenia przedstawiony zostaje raport uwzględniający w szczególności informacje o wynikach kursantów, frekwencji i zadowoleniu z realizacji kursu.

Po zrealizowaniu projektu w oparciu o wyniki audytu końcowego dodatkowo mogą zostać wygenerowane raporty dla uczestników szkolenia, w których wyznaczony zostanie kolejny etap nauki i zaproponowane zostanie optymalne rozwiązanie realizacji kolejnego etapu nauki.

W szczególności oferujemy kursy o specjalnościach:

- sytuacje biznesowe po rosyjsku
– poprawna komunikacja formalna i nieformalna
– kurs korespondencji handlowej po rosyjsku
– rosyjski w handlu zagranicznym
– rosyjski dla branży kosmetycznej
– rosyjski dla handlowców
– rosyjski dla kadry zarządzającej
– rosyjski w budownictwie
– rosyjski w transporcie i logistyce
– rosyjski dla prawników
– rosyjski w marketingu i reklamie
– rosyjski dla IT
– rosyjski w finansach i bankowości
– rosyjski w mass mediach
– rosyjski w medycynie

Oferty dla firm przygotowujemy indywidualnie. Proponujemy różne możliwości rozliczeń. Wystawiamy faktury.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami – Formularz kontaktowy
Tel. +48 794 218 806, codziennie godz. 8.00 – 22.00

E-mail: info@rosyjskiswiat.pl